Welcome visitor you can log in or create an account

NMS NView

NMS NView


System Zarządzania Siecią NView umożliwia monitorowanie, konfigurację, diagnostykę, zbieranie danych dotyczących wydajności urządzeń, zarządzanie zasobami, jak również znacząco ułatwia rozwiązywanie problemów w sieciach operatorskich przyczyniając się do minimalizacji niedostępności usług spowodowanych awarią urządzeń lub połączeń pomiedzy urządzeniami. System posiada architekturę Serwer - n-klientów umożliwiając dostęp do wszystkich funkcji wielu użytkownikom jednocześnie.

Informacje o firmie

Materiały do pobrania

* W celu pobrania aktualnego firmware
oraz informacji o danej wersji aktualizacji
urządzenia, skontaktuj się proszę z
dystrybutorem w Polsce firmą Salumanus.

Log in or create an account